Przejdź do treści strony

o nas

Stowarzyszenie Kulturalno - Ekologiczne "Filtrator" jest inicjatywą absolwentów ochrony środowiska oraz animatorów kultury. Stowarzyszenie jest nastawione na promowanie zrównoważonego rozwoju jako elementu codzienności. W naszych działaniach angażujemy się w zwiększanie popularności postaw ekologicznych oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kulturalnej społeczeństwa. Stowarzyszenie zajmuje się głównie organizowaniem warsztatów i prelekcji dla dzieci i młodzieży, wspieraniu lokalnych inicjatyw oraz wydarzeń, które w praktyce pozwalają zrozumieć idę świadomego korzystania z zasobów przyrody.

Celami stowarzyszenia są także: zmiana powszechnego wyobrażenia na temat organizacji pozarządowych, informowanie i edukowanie społeczeństwa o działaniach wywierających pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, inicjowanie wszelkich form aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, promowanie kultury ekologicznej i bioregionalizmu. Jesteśmy ponadto nastawieni na rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych, ochronę wolności i praw człowieka, promocję wolontariatu, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Władze Stowarzyszenia:

Kamila Krysiak - prezes zarządu (kontakt: krystyna.kamilak@gmail.com)

Ewa Bilewicz - członek zarządu (kontakt: bilewicz.ewa@gmail.com)

Aleksandra Błędowska - członek zarządu (kontakt: a.bledowska@gmail.com)

Katarzyna Kozak - członek zarządu (kontakt: exrude@gmail.com)

 

Kontakt:

kontakt@filtrator.org

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne "Filtrator"
ul. Słoneczna 1
58-350 Sokołowsko


NIP 8952011937
Regon 021834648
KRS 0000411974

 

---