Przejdź do treści strony

Warsztaty Eco Design dla dzieci i młodzieży

Początki działań stowarzyszenia Filtrator to przede wszystkim spotkania z dziećmi i młodzieżą we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Głównym celem zajęć było i jest zwiększanie świadomości ekologicznej po przez kreatywne podejście do materiałów wtórnych. Wierzymy, że ucząc dzieci od początku pozytywnych nawyków/zachowań kształtowane są postawy przyszłych odpowiedzialnych konsumentów. Poprzez zajęcia warsztatowe chcemy pokazać i udowodnić, że ekologia może być częścią naszego codziennego życia. Hasłem przewodnim warsztatów jest drugie życie rzeczy, czyli niekonwencjonalne rozwiązania dla pozornie jednorazowych produktów. Każdy z nas może stać się artystą i stworzyć coś niepowtarzalnego, przy użyciu nawet kilku materiałów wtórnych takie jak np. rolki z papieru toaletowego, gazety, reklamówki, plastikowe butelki, resztki materiałów, stare guziki i zamki błyskawiczne. Cel: Poszerzenie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów; kształtowanie postaw młodych konsumentów. Wdrażanie zasady 3R (reduce, reuse, recycle) w codzienne życie.