Przejdź do treści strony

Sokołowsko. Pamiętam, że...

Sokołowsko to zapomniana perła Dolnego Śląska, jednak w pamięci mieszkańców wciąż jeszcze żywa jest pamięć o licznie przebywających tu kuracjuszach i tętniącym życiem wielokulturowym miasteczku. Poprzez międzypokoleniowe spotkania chcemy ujawnić niespisane wspomnienia mieszkańców. Tworzymy pamiętnik Sokołowska! --- W programie projektu znalazły się: Dyżur digitalizacyjny - spotkania przy kawie i cieście, podczas których zachęcamy mieszkańców do spisywanie wspomnień, dzielenia się fotografiami i historiami o Sokołowsku. Warsztaty dziennikarskie do młodzieży, podczas których młodzie sokołowszczanie stworzą scenariusze wywiadów i przeprowadzą je wśród najstarszych mieszkańców Sokołowska. Warsztaty filmowe dla grupy młodzieży, która stworzy klip na podstawie zebranych wspomnień najstarszych mieszkańców Sokołowska. Uczestnicy warsztatów będą zarówno twórcami jak i aktorami tych filmów. Wernisaż wystawy "Sokołowsko pamiętam, że..." w restauracji Leśne Źródło było spotkaniem z mieszkańcami w ramach których odbyła się premiera filmu stworzonego na warsztatach oraz prezentacja zebranych fotografii i wspomnień. --- Organizatorem projektu jest: Stowarzyszenie Filtrator / Pracownia w Sokołowsku Projekt realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 / program MikroWsparcie ESK 2016 prowadzonego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) Partnerzy projektu: Sołectwo Sokołowsko - Nasze Sokołowsko